Podpora

Termíny a lhůty ke komunálním volbám 23. a 24. září 2022.

Administrativní podporu je v každém kraji připraven poskytnout krajský výbor v čele se svým předsedou a tajemníkem, který Vás celým procesem podávání kandidátní listiny provede. Můžete se ale obrátit i na hlavní kancelář STAN. Starostové a nezávislí mají pro komunální volby sestaven také zkušený právní tým, který Vám pomůže během procesu podávání kandidátní listiny řešit případné problémy.

Všechny potřebné kontakty naleznete zde.

Případná finanční podpora bude řešena zcela individuálně a pravomoci k jejímu přidělení má vždy krajský výbor příslušného kraje. Kontakty na krajské tajemníky naleznete zde.

Vzory kandidátních listin a prohlášení kandidáta najdete tady.

Grafické materiály

Veškeré grafické materiály si můžete stáhnout tady.

 

Často kladené dotazy

 ​​1) Hodláme na kandidovat v obecních volbách v roce 2022. Musíme sbírat pod petici podpisy občanů?

NE, hnutí Starostové a nezávislí může „podepsat“ vámi sestavenou kandidátku. Nebudete tak potřebovat podpisy občanů pod petici, abyste mohli kandidovat

2) Můžeme si zvolit, jaký chceme název naší kandidátky v obecních volbách, když budeme kandidovat s „razítkem“ hnutí Starostové a nezávislí?

ANO, zákon umožňuje, abyste si jako „sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí“ zvolili Váš název kandidátky, která pak bude tímto názvem označena i na volebním lístku. Je tedy možné, aby se kandidátka, podepsaná hnutím Starostové a nezávislí, nazývala např. „Za obec krásnější s podporou Starostů“, „Sportovci a včelaři s podporou Starostů“ atd.

3) Musíme být členy hnutí Starostové a nezávislí, abychom mohli v obecních volbách kandidovat?

NE, hnutí není založeno na členském principu. Můžete kandidovat jako nestraníci nebo jako příznivci hnutí. Tímto zůstává příznivce nezávislou osobou bez politické příslušnosti a toto nestranictví pak může mít vyznačenu rovněž na kandidátní listině.

4) Mohu se stát ještě členem hnutí Starostové a nezávislí?

V současné době se každý, kdo souhlasí s programovým směřováním hnutí, může stát registrovaným příznivcem, o přihlášce rozhoduje krajský výbor Starostů. Postačuje vyplnit jednoduchý formulář registrovaného příznivce. Členství v hnutí je zpravidla udělováno po 2 letech, kdy se zájemce o členství stal registrovaným příznivcem.

5) Mohou být na kandidátce, kterou zastřeší hnutí Starostové a nezávislí, uvedeni i členové jiných stran?

ANO, stanovy umožňují i tuto možnost. Sestavení kandidátky je odpovědností lidí v místě. Důrazně se však žádá neumísťovat na kandidátky členy KSČM, SPD či jiných extremistických stran.

6) Můžeme u nás postavit více kandidátek? Mohou být postaveny samostatné kandidátky, jedna „Nezávislí pro obec“, podepsaná hnutím Starostové a nezávislí, a druhá například jiným hnutím? 

ANO, je to pouze na vaší strategii, jakou zvolíte pro volby. Obecně platí, že je dobré, pokud si volič může vybírat z většího množství kandidátů. V případě zájmu jsme schopni zprostředkovat zastřešení dalších kandidátek ve vašem městě či obci, pokud se rozhodnete společně s dalšími zájemci podat vícero kandidátek. Je rovněž možné, aby v místě byla postavena kandidátka „Nezávislých kandidátů“ podepsaná hnutím Starostů a nezávislých a vedle ní i další kandidátka nezávislých kandidátů. Hnutí vám může pomoci podepsat kandidátku dalším partnerským subjektem. V každém případě však je třeba tento společný předvolební postup dohodnout v daném místě.

7) Kdo mi podepíše kandidátní listinu pro obecní (městské) volby a musí ji někdo schvalovat?

Snahou hnutí je přivést do komunální politiky co nejvíce občanů. O kvalitě jednotlivých kandidátů rozhodnou občané ve volbách, kteří nejlépe v místě své kandidáty znají. Sestavenou kandidátku podepíší v kraji zmocnění představitelé hnutí na základě souhlasu oblastní organizace a krajského výboru.

8) Jakou konkrétní pomoc pro komunální volby od hnutí získám?

Hnutí uhradí služby grafické agentury, která připraví vzory například jednoduchých tiskovin pro obce a města. Do těchto vzorů si snadno budete moci vepsat svoje texty, vložit své obrázky (půjde o připravené tiskoviny ve známých formátech Word - doc, Adobe - pdf). Hnutí zřídilo tým odborníků (právník, organizační manažer, tiskový mluvčí a politolog) pro pomoc v řešení zvláštních a naléhavých situací ve volební kampani. Peněžní příspěvky budou distribuovány podle požadavků krajských organizací v limitech schválených celostátními orgány. 

9) Jak bude zajištěno, že za hnutí Starostů a nezávislých nebudou kandidovat v různých koutech naší země pochybní kandidáti?

Hnutí připraví text hodnotového Patera, s nimiž budou všichni kandidáti seznámeni a požádání o souhlas s ním. Chceme tím zajistit, že všichni kandidáti budou mít jistotu základních hodnot, které vyznávají všichni kandidáti nominovaných hnutím. Tím se hnutí chce odlišit od jiných stran, které „razítka“ pro volby dávají komukoli.